آرتا کاش بودی

آرتا کاش بودی

دانلود آهنگ جدید آرتا به نام کاش بودی

متن آهنگ کاش بودی از آرتا در تاپ وان موزیک

Arta – Kash Boodi in Top1Music

از ما زمین جدا بود حساس ردی دوتامونرو برفا رفتیم هر کار کردیم فرداش رفتی تو با اونتو با اون..نمیبینی دوست دارم کوری حتماًمگه تقصیر منه الان دوریم از هم؟من که تا تونستم خوبی کردمچرا باید خسته شی به این زودی از منمیگفتی واسه خود منی نرومیدونستم میخوای دور بزنی منوعلاقت کم بود فریکات زیاد میشد روز به روز میگفتیم کلی هم دیگرو داریم ما دوستولی الکی بود الانم فقط واسم مثل یه علفی دودمیکنمت دیگ صنمی نداریم بیبیمث اولین روز مث اولین بوسمث خیلی وقتایی که هرز میرفتی قهر میکردییه ساعته برمیگشتی داد میزدی که الان وقت خندیدن نیببین تند بودی واسه همین رد می کردیمنیستی که تو بغلم بگیرمتدوس ندارم که همه ببیننتتو رفتی الان باس یه گوشه بشینم هیبیس چاری با گوشیم بگیرمتتو کاش بودیکاش بودیکاش بودیکاش بودی..دیگه مثلت نیومدکاش یه درگی بود میشد از تو فکرت دراومدیه ذره هم حیفت نیومد؟نه حیفت نیومدبا یه مشت عکس و فیلم و ویس روزارو تا کی بگذرونمتو همش بحث و گیر و بغضمیگفتم گریه بهونسکاش یه پارتی بود میشد توش از تو فکرت در اومدکاش باور کنم شده حست تموم مندیگه منتظر تکستت نموندمکاش روی تنم اول اسمت نبود نهآیفونم پره عکسای توئه و اخلاق خُلتاینا که هنو همون شکاک گوئهجا اینکه باشه نگران فردای خودشتو فکر الان توئه که کجا با کی با دوستات برنامه شدهجلوم گریه کردی تو دلت خندیدییادت نره دستامو ولش کردیخودت شد یهو دلت تنگ ایناسعی کن نزنی بهم زنگ زیاداز این که هست نشه دپرس تر وینایبعد تو تا نصف شب بی خوابنفله پنج بیدار خودت رفتی ولی فکرت هستاگه گفتم که مثلت هست زیادفقط واسه این بود که حرصت دربیادمیذارم قبلنو کنارمیسازم قلعمو رو شنای ساحلو میسپرم قلبمو به آبمیزنم حرفمو به ماهدیگه بخوامم راهی واسه برگشت نیکسی به جاتم نمیادهی پیچوندم که دارم جایی کاریه ساعت هانی تا برگشتنتو بغلت فشارم دادی بازساختی با همه کثافت کاریامفقط بگو چرا ادامش دادیم ما..؟نیستی که تو بغلم بگیرمتدوست ندارم که همه ببیننتوالان باس یه گوشه بشینم هی و بیس چاری با گوشی خب بگیرمتوبیس چاری با گوشی بگیرمتو..

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن