آلبوم اتصالی

Khashayar SR – Begi Mano

متن آهنگ بگی منو خشایار اس آر با همراهی کوروش

[ورس یک]نگاه این ور میخواد در وا بشهیه جور میام توو سرم میخواد دعوا بشهنگاه منو دارم برق میزنمنگاه اینا همه پشتم دارن حرف میزننواسم سیس میاد هر چی بلدهولی، هر کاری کنه 0-5 عقبهنگاه همه خوبا نگاه منو نشون میدنآرومم و صِدام میکننمن چقد خوبم بگیر منو[کورس]بگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیره حواسشون هی به مامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیرم سلامتی هیترامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیره حواسشون هی به مامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیرم سلامتی هیترامن چقد خوبم بگیر منو[ورس یک – خشایار اس آر]همین الآن داشم خریدم یه کفشکه قدِ ماشینت میرزه من پریدم به کشآشنایی نده غریبه ام پسربپیچ اوجیو بزن و برو سریع دَم دردادا سیسو، چشا کوربا ما دیل کن میشه چِکا پولتا ما کیکو جا میزنیم میریزیماها چیتو داریم ولی نمیگیمواسه اینا من میسوزه دلمچون هیچیشون نی توو لولمپشما فر، بیگودی بلانگاه نکن حاجی اینجوری به منساعت سه صبح، چت رایمیهو لَست تایم، جنسِ الاغازش دود میاد، مثِ توپایشر چیده ولی، یه ملو کاین[کورس]بگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیره حواسشون هی به مامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیرم سلامتی هیترامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیره حواسشون هی به مامن چقد خوبم بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومیرم سلامتی هیترا[ورس دو – کوروش]بگیر منو، بگیر منو من که آنتن نمیدم وداره فاصله تیمم و آره فاز اکیپ عن ومنو یه بار ببینن تا یه عمر خاطره میگن وسفید هم بریزم و، یه چی هم بپیچم وبریم فضا بگیر دَمو بگیر دَمو بگیر دَمودیگه الآن همه تهران خوبه ما رو شنیدن وولی زاخار شنیدن کِی بود مانند دیدن وببین منو بچه های خوب ما رو گوش نمیدن وشبا جفت چشا باز، پکا قفله ما لاینِ ویژهنری حال نمیده، تهران صدام بپیچههر کی شاخ شه باس چهار دست و پاش توو پام بپیچهانگار ساندویچهتا ما میایم تو هم بدو برو ترک بدهچاقال یه بار نگو جلو کوروش ترپرهکارا میاد میشه صبح و ظهر و شب پلیمیترکه حتی توو شهر کوک و * و کرک پیِ[کورس]منو بگیر، منو بگیر، منو بگیر منومن چقد خوبم، بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومن چقد خوبم، بگیر منومنو بگیر، منو بگیر، منو بگیر منومن چقد خوبم، بگیر منوبگیر منو، بگیر منو، بگیر منومن چقد خوبم، بگیر منو[هوک]نگاه این ور میخواد در وا بشهیه جور میام توو سرم میخواد دعوا بشهنگاه منو دارم برق میزنمنگاه اینا همه پشتم دارن حرف میزننواسم سیس میاد هر چی بلدهولی، هر کاری کنه 0-5 عقبهنگاه همه خوبا نگاه منو نشون میدنآرومم و صِدام میکننمن چقد خوبم بگیر منو

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن