دانلود آهنگ جدید مهراد هیدن و شایع به نام قلعه

آلبوم تونل 2 مهراد هیدن

Mehrad HiddenGhal e

متن آهنگ قلعه مهراد هیدن و شایع

[کورس – مهراد هیدن]به درک که قلبِ تو شکستهاشکِ من در نمیاد یه قطرهصبر و تحملِ من یه لحظه اسهر کی اومد نصفِ راه برگشتهدورِ من دیوارِ بایه قلعهحرف زدن با آدما چه سختهعشق من گیتارِ و یه نغمهحال میکنم با همین تا دسته[ورس یک – مهراد هیدن]هُل نَده اینور از اونور شلوغ ترصف سر و تهش معلوم نیست کدوم وَرمشتری دنبالِ جنسِ گرون تربا جیبِ خالی از اینور به اونورفحش میدی بِده ولی آدم باش لطفاجُک نگو جاش یه کم جدی و خونسردمیشینی کامل پایِ همه ی حرفاممیشکَنی راحت با فشارِ دستامرد پایِ من هرجا بری هستآهنگامو حفظی وقتی تا دسته ای مستخیلی دل بخواهی میارمت توو قِصه اممیکِشمت پایین من مارِ توو پِله اممن دسته ی گل نیستمنمیخوام باشم الگوفقط فکرِ خویشَم، سمتِ هدفا پر رواگه شدی بِم نزدیکچون که خودِ من خواستمهرچی قلب بود نازکبی رحم شکافتم[کورس – مهراد هیدن]به درک که قلبِ تو شکستهاشکِ من در نمیاد یه قطرهصبر و تحملِ من یه لحظه اسهر کی اومد نصفِ راه برگشتهدورِ من دیوارِ بایه قلعهحرف زدن با آدما چه سختهعشق من گیتارِ و یه نغمهحال میکنم با همین تا دسته[ورس دو – شایع]هر کی یه جوره دیگهمنم این ، همین قدر بدحال منم اینجوری خوبهدور از تو ، دور از همهدستِ خودم نیس جوشی امنه اهلِ مُدارا نه اهلِ چشم پوشی امبفروشینم ده تایی بریزینمن همیشه جلو گاوا قرمز پوشیدممن و سنگ عشقِ شیشه کردیه قلب دارم که باهاش حس نمیشه کردیه تئوریَ مغرور تومهمیگه توو خاکِ دشمن دنبالِ زندگی بگردمن نَبَرم تو هم نمیبَریخودم نخوام هیچی اَ خودم نمیفهمیتوو دلِ کوهم قُد بی آب و غذاوابسته به چوپون توو گَله میچریخلافِ جهتِ این رودخونه هامچراغِ سبزتون نمیندازه نور توو چشامترجیح میدم ولگرد بمیرمتا اینکه داشته باشم نون توو حصاربیخیالِ من شین برینسگاتونو سمتم کیش بدینمستثنام از هر سیستمینمره میخوام و پُرم اَ غلط دیکته اییه پسرِ همیشه توو اَخممعتادِ تنهایی عاشقِ غریبه بودنمیخوام فقط به خودم شبیه بمونممن همینم همین قد بد همینه موودم[کورس – مهراد هیدن]به درک که قلبِ تو شکستهاشکِ من در نمیاد یه قطرهصبر و تحملِ من یه لحظه اسهر کی اومد نصفِ راه برگشتهدورِ من دیوارِ بایه قلعهحرف زدن با آدما چه سختهعشق من گیتارِ و یه نغمهحال میکنم با همین تا دسته[پل – مهراد هیدن]سخت شو، آره سخت خوبهبهت میاد، آره بهت میادرَد شو، آره رَد خوبهبهت میاد، آره بهت میاد[کورس – مهراد هیدن]به درک که قلبِ تو شکستهاشکِ من در نمیاد یه قطرهصبر و تحملِ من یه لحظه اسهر کی اومد نصفِ راه برگشتهدورِ من دیوارِ بایه قلعهحرف زدن با آدما چه سختهعشق من گیتارِ و یه نغمهحال میکنم با همین تا دسته
پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید