آلبوم اتصالی

CatchyBeatzAge Bian Spotify

متن آهنگ اگه بیان اسپاتیفای از کچی بیتز

[ورس یک – خشایار SR]کار کنسل ، باز شامپینیکی نگاهت کنه ، باز شر شهتو و منیم فقط ، تا صبح زدی زدمنزنی هم میزنم ، bowrelasیه جور ولوم میدیم بیاد سقف پایینیه جور برف میاد بیاد شهرداریبیاد سم داریم زیاد کم کاریمهی میرم بالا میوفتم پاییندویست میل دادم بهش مانیعشق کننصف جیب عقب نصف دورش کِشاینو بِکَن تو باد ول کنش برهبزن بریم باهم ای لو ای لو[کورس]برو که زندگی مال ماستانگار دست مائه دابل آسبیا کارد بیاریم جای تاسهمه برن ولی تو بموندارم یه ساک پُر پولنمیخواد که پاشیم صبح زود[ورس دو – مهراد هیدن]اوووناب تاپ آس خود جنسهواس ماست، خاص باز رخ موقع ژستهوزه و شر، تخس چغر سمج آش رشتهدنیا اگه زشته بجاش دل ما پُر عشقههمیشه که بحث خودمهچرا هر دفعه دست میکنم تووی کندوهنوز عشق زیاده رویبی محلی کج دهنی چشم و ابروتووی جمع که میرم هیچی نمیگماضافه ام مثل سبزی لا دندونیه مسافر خسته از این ورمونده از اون ور رونده با چمدوندستت رو بده بیا از اینجا بریمفرصتته تا من هستموقت نداری زیاد چون یه ثانیه بعدمن از تو هم خسته ام[کورس]برو که زندگی مال ماستانگار دست مائه دابل آسبیا کارد بیاریم جای تاسهمه برن ولی تو بموندارم یه ساک پُر پولنمیخواد که پاشیم صبح زودبرو که زندگی مال ماستانگار دست مائه دابل آسبیا کارد بیاریم جای تاسهمه برن ولی تو بموندارم یه ساک پُر پولنمیخواد که پاشیم صبح زود[ورس سه – مهراد هیدن]همیشه توی اخمم ، نهمنو هیچکی ندیده با صورت خندونقهوه ی من تلخه رو میزحتی نیست یه حبه قند تووی قندوناگه شانسی یه وقت منو دیدییه جا نیا سمتِ من حرف نزن خفه خونراهتو کج کن و برو مزاحمِ من نشو داشیمیشم ازت ممنون

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن