احلام یار دیرین

Ahllam – Yare Dirin

متن آهنگ یار دیرین از احلام

چه احوالی، عجب فالی، چه شیرین چه خوب افتاده نقشت یار دیرین چه احساسی، عجب خاصی چه یاری تو در این دل همیشه ماندگاریزِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شمارازِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شماراچنان پُر کن تو با عطرت هوارا هوایی کن مرا این مبتلارا که باشد عطرتو همچون هوایی نفس هرجا کِشم مقصد شمایی نفس هرجا کِشم مقصد شماییزِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شمارازِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شمارازِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شمارازِ احساسم چه گویم همیشه آرزویم از کجا مانند تو دیگر بجویم به دل افتادی یارا بُردی دل مارا با نگاهی پسندیدم شمارا

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن