دانلود آهنگ اپیکور به نام ارشد تهران

اپیکور ارشد تهران

دانلود آهنگ اپیکور به نام ارشد تهران با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک  + تکست آهنگ ارشد تهران از اپیکور

Epicure – Arshade Tehran

میخواد فریکِ منو بگیره پرِ فازِچون چاقاله نمیدونه اولِ رولِ تازهگل میزنه ُ فکر میکنه مخِ بازِبه ما تیکه وِل میده میخوره گه اضافههه ههآره تو کلَم کَلَمِولی صورتم مغزه رو لبم کلمهکلمه گلنگدنِ مخ رد میده میترکه بدن بدنتنگو تورو چه به گل!وقتی تورو چه به گلفقط خودت خودت رو بپیچ ُ برو مثـِ رولرو لبام بسوز آره من غرورم به نافِبچسب به ریه تا بپاچم تو صورت دافتآره تو نخودی ای،ولی نه واسه هر آشیمن تا تهش رسیدم ولی تو هنوز پا بزن لاشیبیخیال رپ انگیزه بزا واسه نقاشیاصلا حال نمیکنم سوژه تو کارِ من باشیهر کی پشتِ من بد میگه،حوصلم سر میره گل بد سم میشهخر تو خرِ میشی آرتــیست رپتو با دیس منو مخ من رد میدهفهمیدی فهمیدی نمیفهمی کهباهاس بری مرتیکهچون کلا اینجا نیست مهلت زیادبهتره بری باشه پر تر جیبات یا با گندت بیایچون حســــین دیگه اولِ الانارشدِ تهرانِ مخلص کلامتو هم گوش بدی فکِت می افتهپس این همه کُـــــــــ!ــس شره تفت نده براش!میگی هم رپی هم بلوزدور دوری با لنکروزلش تو روز ولی شب خروسبِپا نزنم فکُ دوزنُه ساله دوییدم،رپ فارسُ جویدمحالا دارم میخونم انگار دول تورو بریدمتو کارات باحاله ولی واسه ی مشت چاقالهپـ وقتی من میخونم تو خفِ خون بگیر تاپاله*اوترو*ههه ههه حسین تهران نی!بزا بیاد!جمعه شب میاداومدیم همتون رو بگــــ***هاهااِپیکر بند ، متفقین

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن