دانلود اهنگ اپیکور و سجادی به نام خوب کردیم تهرانو

اپیکور سجادی خوب کردیم تهرانو

دانلود آهنگ اپیکور و سجادی به نام خوب کردیم تهرانو با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک 

+ تکست آهنگ خوب کردیم تهرانو از اپیکور و سجادی

Epicure ft Sajjadi – Khub Kardim Tehrano

 

[اینترو – امیر اپیکور]آآآ ، یه ، آآآ یه ، تهران ، اپیکور[کورس]اوو چقد ترافیک ، کردیم تهرانوبا موزیک و کلاسیک ، کردیم تهرانوآرمان نشست پا بیت ، کردیم تهرانوخوب کردیم تهرانو ، کردیم عوض پِلانو[ورس یک – امیر اپیکور]اینا دارن ترس اَ ما ، میان جلو عرض اندامباربیاشون هم همه هستن باهاممیان میدن اَ پاریس تا لندن کامانقد بالا رفتیم زود ، هممون هم هستیم گودگفتیم هر چی هستیم بودمنم هر جا میرم فقط دستم سیگاربگو باهام داری اصلاً چی کارموش میره بالا از دَر دیوارمیکِشم و نمیدونم برام کردن چی بارکل شهر شدن همه مرتدبگو چی کار دارن با منِ مُخ ردهی گل هی کره کنولی تله موش بیاد که نمونم من شب بیکارمیام بالا سرت سرِ فرصتخوب که هول پولن همشونمیزنه زور تا برسندورن ولی اینجا همه گیجبا لِم من جورن که با چند تا تِزما نو کردیم تهرانوولشون کن داشی هله هوله انهله هوله انمیرن بالا هی اَ سر و کولمقبلاً گفتم اینا هله هوله انبخرشون همه خرِ پولنباید جنستو ببَری واسه الَکاینجا نیا که میخوری ساده تَرکخُب تویی که تنت میخاره درکماها به تو میگیم خاله زَنَکچاشنی کارِ من یه کمی دستباید تو بشینی بزنی دستواجبه بدونی که هر کی هستیواسه ما علنی یه چَکی پسگوش نمیدم من حرفاتوکلاً شدی خز راهتوبکِش برو من ندارم بحث با تویهو وا میکنم کسیه صَفراتو[کورس]اوو چقد ترافیک ، کردیم تهرانوبا موزیک و کلاسیک ، کردیم تهرانوآرمان نشست پا بیت ، کردیم تهرانوخوب کردیم تهرانو ، کردیم عوض پِلانو[پل – امیر اپیکور]چی میکن این چاقا*ای هرمیهی هم میزان[ورس دو – نیراد]حاجی نمیشه با هر کی آرهجن*ه با اینا چه فرقی داره؟تا میرسه شلوارو در میارهیه مشت منگولِ بنگیِ پتیارهبرنامه کن برنامه کنلفظای تخ*ی توو مغزای کُندحرفای گُنده پشتِ خطای رُندشیکما رو جمع کنید پنج تاییتونهی بوق توو بوق ، هی بوق توو بوقاینجا تهرانه دود توپ رو دودمنم وحشی ام وقتی گِیت بود شلوغمیگیررم رو همه مث بهروز وثوقحرفاتون چرت بود دروغفردا رو ولش میام امروز توو روتبگو کم داره سرمایه هستبدخواهه بد داره ترسیه مشت اطفالِ علافِ خزنیراد بگو زهر داره پسخوب کردیم تهرانوولی نه که بد باشه لفظبدخواه هر بار هرجا نشستبدخواه هر بار هرجا نشستپشتم بد گفت از ما بترسمیام بالا سرت امروز غروبمشتِ من به فک داره چسب[ورس سه – آرمان اپیکور]اومده باز هی میگه تراولو دودمیکنم داش ، بپیچش بذار بره زودبگو نیاد ، اینجا که دندونا تیزهدو تا میان میرن ، میریزن سه تا دیگه روتاینا بچه ان ، بذار رد شنهنوز سنشون قد نمیده قضاوت شندریاشون وانِ حمومه پَ بذار سد شنخلافشون سرپا شاشی*نه بذار بد شنشما چی بودین ، شما چی بودیناگه تیون نبودتلکه میگیرن تلکه میگیرن و فقط میکنن سودبگو تو چی بودی بگو تو چی بودیهان اگه تیون نبودجمعش کن بره بسه دیگهخزه دایی بکش بیرون از دودچی داره پک ، چی داره پیکدستته سیگاری یه پاپی فیکتو توو مخِ همه میکاری چکما بیداری شب و روز میسازیم فکرپ لعنتی چی میگیدیدی که امیر ما رو دیدی قدِ صد و نوداینجا شبیه تو رو تا ما میبینمتوو پامون یه چی پاره میشه شبیه یقه‌ ات[ورس چهار – سجادی]ننمم میگه عمرو نکن الکی حیفپَ من جوری اومدم که نرم دیگهتو دنبالِ سلیقه ی مردم میریاما من میام سلیقه عوض میشهمنم دلم میخواست باشه سرم توو لاکخونگی باشم بندازم النگو هامنداشته باشم کاری به کارتوناما آماده ام بکنم همه رو خاکواسه چیه این همه غرورتونهر چی میشه هی میکنید شلوغش زوداستفاده میکنید از هر چیزیتا که شاید بره بالا فروشتونکدومتون ، بودین اصاً؟میبینم که همه شدین پولی از دمندیدین که یه به بچه‌ی دوازده سالهچجوری میچپونه توو ریه‌ اش سمقبول ندارین خودتون زِراتونوأ قدیم رو صورتتون نقاب بود وهنو همونید و افتخار میکنیدتوو بغلِ دا*ی باشید دراز رو مبلاینجا تووی پارکا میشه پکا غلافمواظبن یه وقت کلان نیاداینجا احتراما رفته تووی جیبمفتی پارس نمیکنن سگا براتهمه‌ اینجا پیِ کاسبینپشتِ ماسکای خودشون قایم میشنسر و تهشونو بزنی دوزارناما تووی جمع میزنن خارجی حرفآدم پُرا خالی میبندنگند میزنن و شاکی میشن تهشهمه پولدارا میخرن دادگاه روما‌بقی هم که از قاضی میترسنحرفاشون مثلِ تاریخ دروغههرکی زور داشته تا بیخ چپوندهاگه اینا روشن فکرنمیخوام مغزم همون تاریک بمونهما خواستیم بسازیم همیشه راهوأ یه طرف ترسیدیم نریم زندان ونوشتیم برا دلِ خودموننمیدونم چی شد یهو کردیم تهرانو[کورس]اوو چقد ترافیکبا موزیک و کلاسیکآرمان نشست پا بیتخوب کردیم تهرانو ، کردیم عوض[اوترو]حسین تهران نی ، جمعه شب میادآرمان هم میادیه مشت لیبرالیسته ، امپریالیستهکومونیسته ، پاگانیستهزایونیسته اسکلما کفِ طهرونیمتو توو کفِ لاس وگاس باش

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن