دانلود اهنگ اپیکور به نام کریم

اپیکور کریم

دانلود آهنگ اپیکیور به نام کریم با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک 

+ تکست آهنگ کریم از اپیکور

Epicure – Karim

کریم مسلمون نیستی توبخدا مسلمون نیستیتو تکِ دل منو با دو لو پیک بریدی؟آخِه میدونی چرا؟میدونی چرا؟درسته یا نهشما اسمت چیه؟کَلیمچی؟کَلیماینجا جنگ سرِ فتح فقرهبگو،بین زندگی و مرگ چه فرقهوقتی دغدغه قبض برقهکریم مسلمون نیست تو حرفت حقهمارو هرچی میخوان میکنن تو کلمون خریممثِ حلزون بیخیالِ عقب موندنیمدلخور نشی ازم اوس کریماینجا صدای تو میاد ولی هممون کَرّیمشروع زندگی از سَرِ پیچهجاده صافه ولی برات مطرح نمیشهاینجا اسلحه زبونه عقربه نیشهوقتی هرکی حرف حق بگه مسخره میشهباز بمونه این پلکه تا کِیتَهِشَم نفهمیدیم پول چرک پکهیارو میره آمریکا میگه مثل تانکهولی کُلِ زندگیش همش قسطِ بانکهرد نمیشه با وُدکا درداشب سَر شه تا صبح تا فرداتَش تو میمونی توو این دنیا تنهاهرکی میاد میکنه پاچت دُلا پهنامارمولک براش استکانه وانهمردم کنیز اسکناس خانِبرده داری نصف داستانهالان دیگه کُل دنیا مصرِ باستانههمیشه یه سایه دنبال منهتنی که چه ساده شد مال همهولی تو روحت رو سِفت گرفتیپس بذار شیطون تا صُبح پا بزنهواسه شکستنِ تو خمپاره کمهیه نفری بجنگ و بگو ک* خوار همهبگو من از هیشکی درس نمیگیرمفقط خودِ خُدا استاد منهاینجا همه کریمنهمه غریبَندورِ ما یه تَله دَریدَنهمه فَریبنهمه رَقیبنواسه پولِعِینِ سگ دَویدنولی حرفِ حق زدی دیدی همه کَپیدناینجا همه کریمنهمه غریبَندورِ ما یه تَله دَریدَنهمه فَریبنهمه رَقیبنواسه پولِعِینِ سگ دَویدنولی حرفِ حق زدی دیدی همه کَپیدنمُتِنَفِرَم از آیندهاز این حرفای خوب و سازندهزندگی روله منم رانندهپس فاز نصیحت نگیر با بندهمن آدمی که شد عوضگُل و میپیچه ولی میدونه گُل تَلَسآدمای دورش نفهم و خُل در اصلانگار اینجا مصرِ و اینا بُت پرستبگذر اگه دیدی یه چیزی بهت ساختهیا اگه چشمات دیده دلت خواستهچرا،چون تَهِ بازی مثِ من میشییه درخت پیر خسته که دل باختهخیلی وقتا میرفتی کاش زیرآبیوقتی میبینی اینجا باید باشی یاغیتقصیر أ تو بود که هیچ موقع مجهز نبودی به سیستم لاشی یابیگُم شدی تو توو قشری دیوونهیارو فَن داره چون که فقط سک*ی میخونهولی عاملِ فساد من و تو نیستیمقاتلِ جامعه تلویزیونهمیشینی پا فیلم فک میکنی سازندتهبدبخت اون تصویر آیندتهاینجوری پیش بریم خودمون زاغی میشیمچون انسانیت آنَن قَطعهحسین تهران نیدیگه توضیحات رو دادیم دیگه چی بگیم؟جمعه شب میاداینجا همه کریمنهمه غریبَندورِ ما یه تَله دَریدَنهمه فَریبنهمه رَقیبنواسه پولِعِینِ سگ دَویدنفهمیدی؟اینارو ولش کن به بغل دستیت برگردی بگیکریم به والله تو مسلمون نیستی معروف شدیبخدا هیچ دشواری هم نداره

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن