حصین 1224

Ho3ein – 1224

متن آهنگ 1224 حصین

زندگی سخته ولی من سخت نمیگیرم / دیگه گوشتای دورم ازم وقت نمیگیرناونا میدونن که چی میخوان و الان پی چیم / اگه الانم پیششونم هر شبو با یکیمبوی لبم نمیخوره به گلت / به تخممه چون تو جیبم کنایه پره***واسم مهم نی اگه یسریا … بگن پشت سرم / مهم چیلمه با دوده کپلشهمینم و همیشه به تخمامه همه چی و / همینه که هرکی بام افتاده نپیچیدهشبا بیدارو لمی توو بارو / تو که دنبالی تو دست فنچ های تراشیدههمه اکیپ های درو ورم خوبن / بدی میگه دم در چون جدیدا که توانموگولای ژنتیکی سگ دافان / لای ماهان شبا با یه سلیطه ای گمنشبا لای هم صبا کنده میشیم / به هم میایم ولی ماله هم نمیشیمتو یه بده اییو منم در روام / فکر منی منم فکر توو جیبت هر دوام!! شاکی نشو اگه نکنم خو تو میکنی به جام/ اینور پرو با پا ا میسوزن با ک*ونه گهی یه جانده معرفتی ، ما خودمون ۳ تا برادریم / شهردار و سردارو یکی فاز ترابری***همه رفیقام دورم واستادن / نشو صمیمی بام اگه ۲ بار بت دست دادمدفع بد هم اگه منو دیدی نمالی هیچی لاش / نزدیک نیا از اون دورا تماشاچی باشاینجا مدلش یه شبایی ولیییی / نمیدونی قاطی اینا بمونی یا بریلزجا و جویییا کمرای بوییا / یا اونی که سوما رو بسته بازو رو بیادپا نزاری میزارن جفت پا رو دمت / هنوز پی کلیدی قفل ما که گمهنمیدونی کجای این قصه فانتومه / یه شب توو شورتمه یه شب تو کاندومهروزت طی میشه می ره تا هفته هامو ببینه / تیز میشه گوشت تا لفظ مارو بگیرهدو روز دیگه همه پیر میشم میریم / همه گل میشیم جوری که لحظه مارو بچینه

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن