دانلود آهنگ بهزاد لیتو و علیبی به نام زوم

دانلود آهنگ بهزاد لیتو به نام زوم با لینک مستقیم + متن آهنگ

Download New Music Behzad LeitoZoom

با همراهی علیبی

[اینترو]بزی بزی لیتو ، علی علی بیبرو بریم حاجی[ورس یک]کارتو میکشم تخ*مه صورت حسابهمه جوره بکن حاجی رو من حسابهرجا میرم چشا رو من زومن که صافاعصاب ندارم ، مودم کثافهک*خواره تیپ میام با هودی (Hoodie) لش توطول نده بگو سریع زودی کَش (Cash) کو؟دا*ه میگه زنگ زدم بزی بودی مشغولبرنامه‌ اس بیا با چند تا قوطی مشروبحاجی تو که باختی بخون کُرکری کمالآن شل کردم با دو تا پورتوریکناکیپم پهلوم ، مدل قلدری گنگمنو میبینن همه میشن چون فوری هنگ آره[کورس – علی بی]زومن ، اونا رو منرو نِرو من ولی‌ من آروممزومن ، اونا رو مناین روزا بدخواها فراوننهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم روم[ورس دو – لیتو]علی بی بسه بفرست بدو فایلوهمه خا*ه کردن شنیدن فلو استایلومیگن تنگ شده دلمون تو برو لایومایک (Mic) دستمه دارم میدم سولو وایبو (Solo Vibe)شما نصفتون فتوکپی منو خلسینتوو بازی‌ راتون نمیدیم ما درو بستیمعدد هار و ببین بکن حاجی ضرب و تقسیمزور نزن سعی‌ نکن نداری تو تاثیرهمش داری میای فازِ خیابونپس غُر نزن شده برات کاسبی داغوناجرا رو میبینی‌ میگی‌ داره می*اد اونمن بالا بودم وقتی‌ داشت اون خا*ه میمالوند[کورس – علی بی]زومن ، اونا رو منرو نِرو من ولی‌ من آروممزومن ، اونا رو مناین روزا بدخواها فراوننهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم روم[ورس سه – لیتو]اول پشت سرم حرف بعد میگی‌ فنتممیگی‌ برو جلو حاجی آره من نوکرتممیگه بپا این کفتارا دور و ورتنمیگم نگران نباش نی‌ پول و پَله کماینا زومن رو من مدل میکروسکوپی‌ولی‌ مهم نی میرم من چیل و لوکی (lowkey)همیشه میکنی‌ ریز تو کپی‌بگو بیاره مهم نی بیست تا بطریفیلمته میکنی‌ کارا لوتیمیگی‌ زندگیت شبیه کال آو دیوتی (Call Of Duty)جمعن اینجا همه نابا توو تیم عموکجا بودی وقتی‌ بالا بودیم[پل]نیستن لولم تقصیر من نی‌هرجا که برم مسیر من نی‌یه قدم بردارین دو تا تا عقبینیه قدم بردارین دو تا تا عقبین[کورس – علی بی]زومن ، اونا رو منرو نِرو من ولی‌ من آروممزومن ، اونا رو مناین روزا بدخواها فراوننهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم رومهمه زوم زوم روم روم

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن