دانلود آهنگ جدید بهزاد لیتو به نام تخ گاز

دانلود آهنگ بهزاد لیتو به نام میام شخص با لینک مستقیم

+ متن آهنگ

Download New Music Behzad LeitoMiam Shakhs

[کورس]زیادی دارم من بدخواه میگنولی‌ سلام میدن هر جا میرماز این هیتا دارم صد تا دیگه همهمه شوک شدن حاجی من از بس گ*ییدممیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص مناینا شاکین هر دفعه بد می*اد لفظم[ورس یک]شاکی‌ میشن اینا چرا لفظم می*ادبدخوام ببینه باهام عکس هم میخوادناراحتن چون من ریلکسم زیادکارِ من نداره حاجی اصلاً ایرادبذار پشت سرم هر چی‌ میخواد بگه معطلهچون داداشتون میدونین که یکه جدولههنو این همه گذشته پیِ کل کلهفکر نمیکردم انقد بازی‌ بشه مسخرهبه این چاقالا بگو انقد رو عصاب نرنهمه میدونن یکه بازی‌ هر سال منمروی کلمه‌ ها اَ قبل با وسواس ترمسرم شلوغه الان خُب بگو درخواست ندنخدا انرژی رو داد ، میرم جلو مث بادک* خواره استعداد ، اومده اون که ب*اددایی خودت میدونی‌ من همه لفظام هیتهولی‌ موزیکایی تو رو مخه سرسام میده[کورس]زیادی دارم من بدخواه میگنولی‌ سلام میدن هر جا میرماز این هیتا دارم صد تا دیگه همهمه شوک شدن حاجی من از بس گ*ییدممیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص مناینا شاکین هر دفعه بد می*اد لفظم[ورس دو]دو تا سه تا چیه دارم چند هزار تا منتو هم موندی هنوز توویِ کفِ کارنامممثکه میخوای‌ بخوری تو بشی‌ لَت و پار بازمدعا کن نشی‌ یه موقع سرِ کار با منحاجی پس راهتو برو جلو بیخیال ما شو داشدو تا بیان بالا سرت بکننت آش ولاشاینطوری میخوای‌ بری جلو آخه تا کجاش؟یچی دیگه باید بذاری اون لا تو جا دوتاشنسَخن و میگه سریع بزی بجنبمن تکی‌ خودم هستم کامل یه تیمِ بمبتخت گاز میرم بد خواهمم نمیره تندتیزه زبونم هیچ موقع نمیشه کندگاز و گو* بروبکس ما توو سه تا ماشینتخ*مونه ما صدا آژیرشاکین هستیم چرا ما چیلاینجا چند روزه نخوابیدم چشا پاشیده[کورس]زیادی دارم من بدخواه میگنولی‌ سلام میدن هر جا میرماز این هیتا دارم صد تا دیگه همهمه شوک شدن حاجی من از بس گ*ییدممیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص مناینا شاکین هر دفعه بد می*اد لفظمزیادی دارم من بدخواه میگنولی‌ سلام میدن هر جا میرماز این هیتا دارم صد تا دیگه همهمه شوک شدن حاجی من از بس گ*ییدممیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص منمیام شخص ، میام شخص ، میام شخص مناینا شاکین هر دفعه بد می*اد لفظم

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن