آلبوم اتصالی

خشایار اس آر رول رنگی

Khashayar SR – Rolle Rangi

متن آهنگ رول رنگی از خشایار اس آر

[اینترو]همه رنگی، بیایم میاد سنگینواسه چی قهر کردیمیزنم زیر کوکایین منانقد ناز نکن بیا اصا پولتو میدم[کورس]همه رنگی، میپیچمت گنگیرسیدم به کَندیهمه رنگی، تو چه سمی[ورس یک]تا بیدار میشم میای پیشم میشینییه بوس ازم میگیریآتیش تو گرمه، هم بازی خودمهبا لاکم سته، ای باسنتهچقد میشه همه چی رنگیوقتی باهاتم توو قصه[ورس دو]شیشه نمیاد پایین چون میده ماشینم بود دودسرِ پولاشون پاچیدن تو بورس– – –کش میاد باهات وقت تصویه حسابگلِ من سرت رد میدم هانیوقتی بد میشه فازمواسم لَم دادی میرم واسه سَم بازیراکت آتیش، نمیخوام هم هیچی باشه قاطیشسرِ صبح که من میپَرم اَ خواب تو کوشیبا اینکه باز دارم میرم اَ حال توو گوشیمدنبالت میگردم بیام سمتتمن سوبرو نیمخوام دیگه این فریکا بسهنصفِ شب کلِ شهرو دنبالِ توبهم میساختی لابد که شدم بد معتادِ تومن با تو رَد میشم از این سیارهکسی هم که به ما حواسش نیست[کورس]همه رنگی، میپیچمت گنگیرسیدم به کَندیهمه رنگی، تو چه سمی[ورس سه]من فازم رو بلاند بهتره چون لشم هم یه ذرهبا این هنی بزنم اثرش از سرم بپرهولی طول میکِشه پیچیدنش سریع نمیشهخودم بلد نیستم بپیچمش هر کی بپیچهمال منه دو دو دود روم، بو دود مود بود لشتوو سرم یه ، توتوتواوکی رفیقام همه میخوانبهشون بدم، ولی خب من نمیخوامکف آلاسکا با داداش ماداشاتو با کَپت دوربین میری من با —خرجا بالاست با فضا ماناستااینهمه شخص میزنم ما ناناس ناناس تایا[کورس]همه رنگی، میپیچمت گنگیرسیدم به کَندیهمه رنگی، تو چه سمی

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن