آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

زدبازی خار

دانلود آهنگ زدبازی با همراهی یسنا به نام خار با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک + تکست آهنگ خاراز زدبازی

Zedbazi Khaar

این آهنگ در آلبوم زدبازی به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه ۳ قرار دارد .

همه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منهمه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منچهار تا لاین رو میز، یه بطری خالیمن بوداپست بکس استیج، تو مونتریالیمیخونم من از تابستون تو پرتغالیفاز معنوی داری، نه بُعد مالیمن هنوز همون علیرضام بچه فرشتهمهم نیست رو چند تا بلیط اسمم نوشته شدهبرو برس به خودت بیبنگران من نباش فرشته پُرهوقتی معروفیبا تو موندن اما انتخابِ راحتهدیگه تنها حس بین ماها عادتهتنها اختلافمون هم اختلاف ساعتهدلیل این آهنگ انتهای طاقتمههمه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منهمه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منتو اکستاسی منیتو اکستاسی منیتو اکستاسی منیتو قرمزی این لبیتو اکستاسی منیتو اکستاسی منیتو اکستاسی منیتو قرمزی این لبیتکست آهنگ جی جی و سیجل خاربالشت گرم برا تو، کوسن رو بده منلبای داغو بگیر، اون سر رو بده منمستیِ الکل برا تو برا من طعم تلخشصلح و آشتی تویی، منم تفنگ و ترکشیه پوست نرم داری، با قلب کاکتوسیه قبرمون توو خاک پوسیدوقتی که عشق ما رو بوسیدهمه جا پایه واسه پوزیشن های تازهنبود هیچ کاری لازم واسه این که بین مائهوسط بیابون هم، توو تسلامونیم خنکبدون ماسک و خاص، بی هیچ اصراری یا شکخلاف شهریم، نداریم قهریانقد تو بحر همیم، محاله غرق شیمهمه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منهمه ی گل ها رو بگیرخار ها رو بده مننزار هیچوقت دورمون سیم خاردار بکشنمنم مال تو، تویی مال منوقتی باهامی چقدر خوبه حال منمیخوام اینجا نمونیم، تا جوونیمباهم باشیمایستگاهمون نیست، واقعا دوریمبزار راحت باشیم

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن