آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

سپهر خلسه برخیر

دانلود آهنگ سپهر خلسه با همراهی سیجل به نام برخیر با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک + تکست آهنگ برخیر از خلسه

Sepehr KhalseBarkhiz

این آهنگ در آلبوم سپهر خلسه به نام انفرادی قرار دارد .

[کورس – سیجل]دلم میگیره توو آسمونم برق نیستکلی کار باید بکنم و وقت نیستکلی ساختم و آخرش سقف ریختدیگه جونی نمونده چیو برخیزدلم میگیره توو آسمونم برق نیستکلی کار باید بکنم و وقت نیستکلی ساختم و آخرش سقف ریختدیگه جونی نمونده چیو برخیز[ورس یک – سپهر خلسه]آلان سی و چند سالهدارم میجنگم من بی تفنگ آرهنشد دلم برا کسی تنگ بشهامروز دست مرگ میاد پایین کیو بردارهیکی میپیچم که حساس نشمدورم آشغالا جمع شدن وسواس نشمبابا کار کرد تا دست هاش قشنگپینه بست من میخوام پس باس باشمباور نداشت کسی جز جِی به منالان * نشون میدم بیاد هر چی لیبل همیه جور قیمتو میدم اصلاً یارو دَر برهماها ارزون دادیم جوونی پا رپرهاینجا تبدیل میشه سریع شیر به کفتارلاشخورای دورتو پس سیر نگه دارننم گفت خوب نشی نیست شیرت حلالما که شیر خشک زدیم ولی میگیم چشم بازتووی کشورم واسم نبود یه ذره جااونجا جای تو نیست حتی باشی پسرِ شاهمن که بچه کارمندم شدم بچه کار بلدتا که داش نادر بهم یاد داد حشو بار زدندیدم زندگی اونجور که میگن هم نیست کههرچی ول کنی بره بهت بیشتر هم میدهچند ساله فقط به سمت باد میرممن که وقت دارم یه چند صبا دیگه هم حالا[کورس – سیجل]دلم میگیره توو آسمونم برق نیستکلی کار باید بکنم و وقت نیستکلی ساختم و آخرش سقف ریختدیگه جونی نمونده چیو برخیزدلم میگیره توو آسمونم برق نیستکلی کار باید بکنم و وقت نیستکلی ساختم و آخرش سقف ریختدیگه جونی نمونده چیو برخیز[ورس دو – سیجل]دیگه برام نمونده جونی اصلامنو خودم چند ساله انگار دوریم از همقبلا آیندمو میدیدم توو یه خط صافالان یه نقطه چینه که شده نصفشم پاکشده بس که ترسناک، من این اعماق ذهنممثل که با دست خودم قراره له شمانگار ریشمو زدن میخواد باد ببرتمولی برگام ریختن و بال نمیزنمشدم یه آدم لُخت که فقط پارچه میخرمتو خیالم ببافم وقتی قارچ رو میزنمبه خودم میگم کاش میشد سقط این جنینیا که توو خودش میبُرد منو سفت این زمیننبینم پشت عشق کرده نفرین کمینتو زندگی هامون که شده نت فیلیکس ترینباهام راه نیا ک میدوئم میرمهرچی جلومه رو من میجوئم سیرمولی[کورس – سیجل]دلم میگیره توو آسمونم برق نیستکلی کار باید بکنم و وقت نیستکلی ساختم و آخرش سقف ریختدیگه جونی نمونده چیو برخیز

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن