سپهر خلسه و علی پاشا راه میرم

Sepehr Khalse ft Ali Pasha – Rah Miram

متن آهنگ راه میرم از سپهر خلسه و علی پاشا

راه میرم میخندم بهت تنمه ستراه میرم میریزه کش لیمیت نداریم میریم تا تهشدلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجودلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجونیاد بدت بالاییم ما اینجا شماها کجاییننخور حرص میرسی بهم ولی صد سال دیگه با یه بنزبا نی کسی کسل میکنیم پاسکاری ما خودمون ته داستانیمتکست آهنگ سپهر خلسه و علی پاشا راه میرمراه میرم میریزه کش لیمیت نداریم میریم تا تهشدلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجودلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجونیاد بدت بالاییم ما اینجا شماها کجاییننخور حرص میرسی بهم ولی صد سال دیگه با یه بنزبا نی کسی کسل میکنیم پاسکاری ما خودمون ته داستانیم

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن