آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

Sepehr Khalse – Shabe Tavalod

شب تولدت، حالا بخندبگو یادته همه چی شدچه زود خاطره ؛منه بی توتوو این خونه ساکتهبمونِ عاشقه منه دیوونهکه شد عاشقتتولدته ، منم جلوم یه کیککه شیک میشه میره عین سر نوشتچه حیفسلامتی تو که کم بوده برات بهشتبه پبک، چه زشته عشق هااشتباه از من بود ، تکیه گاه من کوشدلم تنگه بکنم، قصه هاشو شب گوشاشتباه محض بود، که توو آتیشِ عشقتافتادم اینقد زودما خوب میموندیم دنیا دستو هر چی بد میدادبودی ردی مدی عین همه شهریوریابهت گفتم ؛ چشاتو ببند بام به شهر من بیااونجا که آدمی نداره رنگ طبیعت سیاهسمن دیدمت، توو امتداد ارتباط جوهرم با کاغذتوو اشتباه آخرم تو گریه های مادرتو ندیدی منو، تو غیب شدی یهوشدم اون که ترسید حتی فکر کنه به توالان شب تولدته، همه شمع ها آبمهمونای رفته، طعم فرداها توو خوابشبه تولدته جا جعبه های کادواین بسته های قرصن، من فرق دارم با تو آرهاشتباه از من بود ، تکیه گاه من کوشدلم تنگه بکنم، قصه هاشو شب گوشاشتباه محض بود، که توو آتیشِ عشقتافتادم اینقد سوختمثه تیکه های باروت، این عشق توو قلبه گیرهلب طعم شاتوت ، از مزه ها چه سیرهاین دل لحظه ها که میره وتووش خنده هام دلگیرهمگه باهام بمیره این حس سره جاش بشینهبازم لبه خشکه من رو تن لختت لم میدادو از دو نقطه خط میساختیمبرده بودیم همو حالا هر چقد میباختیمبعد قهر یه حرفِ آشتینبود کشته های گمنام و سنگ قبر نداشتیمتولدته رو کیکه شمعا فوت نمیکنی وتوو فکر من سکوتسکوتی که صداش کَرم کردهبرم گرده تنم سردهآتیش میخواد هیزم بیارمیکنم با دل بی ذوق چیکاربیست پک سیکار، نیم بطر باز واین مخ سیاه، میگفتیااشتباه از من بود ، تکیه گاه من کوشدلم تنگه بکنم، قصه هاشو شب گوشاشتباه محض بود، که توو آتیشِ عشقتافتادم اینقد سوخت

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن