دانلود آهنگ جدید مهراد هیدن به نام آرزو

آلبوم تونل 2 مهراد هیدن

Mehrad Hidden Arezoo

متن آهنگ آرزو از مهراد هیدن

یه آرزو کردم ، یه نقشه کشیدمچشمامو بستم ، خوابشو دیدمهیچ قله ای سخت نیستکوهی بلند نیستدوباره می رفتمحیف ولی وقت نیست[کورس – مهراد هیدن]اگه خورشید قهر کرد یا حتی یه وقتی هوس کردآسمون با کلی ستاره هوامونو دارهاگه دنیا لج کرد یه وقتی فرمونو کج کردماه بالا سر مهتاب جادمونو روشن کرد[ورس یک – مهراد هیدن]به چه خوش بود یه لحظهتا قبلِ اینکه پریدم من از خوابرنگِ، آفتاب چه زرد بودچقدر اون قشنگ بودکاش تموم نمیشد اصلاًشاید یه کم گرون تموم شدزود بهارم خزون شدولی بازم می ارزیدنه اصلا مهم نیست اگه باختممن مهتابُ داشتماون راهنمای من بود[کورس – مهراد هیدن]اگه خورشید قهر کرد یا حتی یه وقتی هوس کردآسمون با کلی ستاره هوامونو دارهاگه دنیا لج کرد یه وقتی فرمونو کج کردماه بالا سر مهتاب جادمونو روشن کرد[پل – تارا]یکی خوابه ، با بالِ بستهمنتظر مونده خورشید بتابهیکی تا صبح، بیدارهتار به تار رویاهاشو میبافهنوازشِ آفتاب و رنگهاسهمه چی اینجا واقعی ترهاون سیاهه، اما با بالِ بازحتی وقتی خوابه با فکرِ پرواز[کورس – مهراد هیدن]اگه خورشید قهر کرد یا حتی یه وقتی هوس کردآسمون با کلی ستاره هوامونو دارهاگه دنیا لج کرد یه وقتی فرمونو کج کردماه بالا سر مهتاب جادمونو روشن کرداگه خورشید قهر کرد یا حتی یه وقتی هوس کردآسمون با کلی ستاره هوامونو دارهاگه دنیا لج کرد یه وقتی فرمونو کج کردماه بالا سر مهتاب جادمونو روشن کرد[اوترو – آرش دارا]خورشیدِ خُرم ، حلقه ی چشممتوو راهروهای آسمونمیپیچید فریادمونگفتیم شبه، تاریک و سردهدست کرد توو آستینِ نورماهو گذاشت توو دستمونخورشیدِ خُرم، بتاب تا ابدابد ابد ابد ، ابد ابد ابد
پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید