دانلود آهنگ جدید مهراد هیدن و زخمی به نام فرودگاه

آلبوم تونل 2 مهراد هیدن

Mehrad Hidden Foroodgah

متن آهنگ فرودگاه از مهراد هیدن

[کورس – کنیس]ریدم من توویِ این وضعحالم خوب نیست توویِ این شهرمیخوام برم من از اینجامن میرم راحت ، راحت ازینجاآخر از اینجا[ورس 1 – هیدن]امشب انگار شبِ من نیستوسطِ این جمع جای من نیستهیچ آرزویی توو دلم نیستمیخندم از ته قلب نیستانگار همین دیروز بودچقدر سوخت این هیزم زودقول دادم به جاده که واینمیستمراه میرم ولی خونه نیستمحسی بهم میگه تا تهش اصلاًقرار نیست نه درست شهعینِ یه جاده بی سر و تهاین فرودگاس این فرودگاس[کوروس – کنیس]ریدم من توویِ این وضعحالم خوب نیست توویِ این شهرمیخوام برم من از اینجامن میرم راحت ، راحت ازینجاآخر از اینجا[ورس 2 – زخمی]سیک سیک ،سیک سیکمریضِ روانی فیرک فیرکدوباره منم و خودم و کوهِ نور و آسِ پیکشسته رُفته تمیز و شیککارا دونه دونه میخوره تیکتو هم اگه بدی دشمنی با ما بِپا یه موقع نزنی جیکآسمون واسه ما همیشه آبیههمیشه همه جا همه چی عالیهمیزنیم سلام و میکِشیم تا ریهبعدشم لانچ به چه کاریهدوباره می زنیم میایم با کلهتا میاد اسمِ ما همه چی حلهمیاییم توو جَنگ و شما توو قلعهجر میدیم ما مثِ سگای گَلهیا همه توو کمین یا همه حملهمی زنیم همه رو تورو که سهلهما خودِ خودشیم نداریم فلهبله بله بله بله رپ اینم من ترپاینم من تمام روزام و شبامُاینم من خب زشت و تلخُ میگم ازیه سری چاقالِ زشته بینمکاصلش این نه مدل چینمنبدخوای همه بدا رو چیدممن اول زیرمو تَشم زیرمنبه هرجام برسن همشون ک*رمناه چی میگی چرا توو جنگیچرا همش پِیِ تیرُ تفنگینشده یه دفعه ببینیمت ما شیک و صاف و صوف و رنگی{ متن آهنگ فرودگاه از مهراد هیدن }[پل – هیدن]امشب انگار شبِ من نیستوسطِ این جمع جای من نیستهیچ آرزویی توو دلم نیستمیخندم از ته قلب نیستحسی بهم میگه تا تهش اصلاقرار نیست نه درست شهعینِ یه جاده بی سر و تهاین فرودگاس این فرودگاس[ورس 3 – هیدن]آورد برام خبر یه قاصدکنزدیکمی با اینکه خیلی دوره فاصله اتقِصه اتُ زنده کرد با اینکه مُرده خاطره اتاطمینان دارم بهت برعکسِ سابقه اتحسی بهم میگه تا تهش اصلا قرار نیستنه درست شه عینِ یه جاده بی سر و تهاین فرودگاس این فرودگاس
پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید